Theo nhiều nguồn tin hiện nay, việc tư vấn KPI, tư vấn về cách xây dựng KPI hiệu quả từ đó để theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên cách tốt nhất, một phần kể kiểm tra chất lượng cũng như giúp nhân viên hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

1. Tư vấn KPI, KPI là gì

 • Khái niệm về KPI

KPI được hiểu là thước đo kết quả công việc, các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Được viết tắt của cụm Key Performance Indicator. Các chỉ số KPI thường được thể hiện cụ thể qua các số liệu cụ thể, các biểu đồ hiển thị tỉ lệ rõ ràng chi tiết, nhằm đánh giá năng lực làm việc của một hoặc một nhóm người trong doanh nghiệp.

 • Tại sao cần tư vấn KPI cho doanh nghiệp

Tư vấn KPI cho doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý các hệ thống và hoàn thành khá tốt các KPI được đề ra. Chúng tôi tin chắc sẽ giúp quý khách hàng xây dựng được hệ thống KPI có thể tối ưu hầu hết chất lượng, giúp doanh nghiệp đi chúng chiến lược của mình.

 • Khái quát về  BSC

Xây dựng KPI theo BSC (Balanced Scorecard), BSC là công cụ quản trị hiệu suất giúp các doanh nghiệp xác định được tầm nhìn và chiến lược từ đó có thể chuyển đổi thành hành động. Một doanh nghiệp được đánh giá là có chiến lược hiệu quả nhờ vào các yếu tốt sau: Khách hàng, Tài chính, Quy trình nội bộ, Học tập và phát triển chúng được tác động và ảnh hưởng lẫn nhau.

2. Cách xây dựng và tư vấn KPI theo BSC của ECXO

Bốn giai đoạn phát triển của BSC gồm có: Kiểm soát chiến lược, thúc đẩy hiệu suất làm việc, quản trị chiến lược ban đầu, tiếp cận để thích ứng.

 • Giai đoạn đầu: Kiểm soát chiến lược

Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp cần sự tập trung chú ý và nhân sự  xem xét thái độ làm việc cũng như mức độ hoàn thành các công việc.  Với cách tiếp cận đầu tiên này chúng ta có thể thấy được các mục tiêu hướng đến đó là kiểm soát được công việc chung, các nhân sự đều tuân thể và hoàn thành tốt các công việc được đưa ra.

 • Giai đoạn 2: Thúc đẩy hiệu suất làm việc

Tạo ra các thước đo, các chỉ số đánh giá về hiệu suất làm việc và chúng ta thường gọi chúng là KPI, tạo ra KPI để thúc đẩy quá trình làm việc hiệu quả hơn qua các con số đánh giá cụ thể từ đó mà có thể đề xuất các vấn đề khen thưởng để nhân viên luôn hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 • Giai đoạn 3: Quản trị chiến lược ban đầu

Thực hiện các chiến lược ban đầu có bài bản và hệ thống giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả nhanh chóng hơn, điều này nằm ở một hệ thống quản lý nhân sự chất lượng, nắm bắt chiến lược,  thực hiện chiến lược, sắp xếp các nhân lực theo một cách hệ thống bên cạnh đó luôn theo dõi các chiến lược theo từng khung thời gian nhất định.

 • Giai đoạn cuối: Tiếp cận để thích ứng

Tập trung vào các mô hình để nâng cao tính học hỏi cũng vô cùng quan trọng, đẩy mạnh quá trình học hỏi từ các chiến lược, dễ dàng thay đổi trước các biến động của thị trường, luôn tiếp thu và không để bị bỏ lại với sự dịch chuyển nhanh chóng của công cụ BSC, luôn linh hoạt thay đổi học tập thêm để đáp ứng được sự biến động của thị trường hiện nay. Bởi vậy và các thành viên trong doanh nghiệp phải luôn gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau.

3. Dịch vụ đào tạo KPI và tư vấn KPI của ECXO 

Là đơn vị hàng đầu chuyên tư vấn KPI, giúp xây dựng hệ thống KPI quản lý doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn cùng với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi ECXO, dịch vụ tư vấn KPI hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp của quý khách có thể triển khai các cách xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá nhân viên hiệu quả, làm tăng hiệu suất làm việc nhanh chóng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng định hướng các chiến lược của mình và quản trị các chiến lược qua từng thời điểm.

Dịch vụ đào tạo KPI chúng tôi tin rằng với năng lực và kinh nghiệm của công ty chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của quý khách hàng năng cao hơn trong việc quản lý nhân sự và có kết quả đánh giá chỉ số làm việc của từng nhân viên một cách tốt và hiệu quả đáng mong đợi.

4. Quy trình tư vấn KPI cho khách hàng tại ECXO

Thống nhất các định hướng về chiến lược cũng như kế hoạch đề ra. 

 • Tìm hiểu các mục tiêu chiến lược và hướng dẫn cách xây dựng chúng theo BSC.
 • Tư vấn cụ thể các mục tiêu cho các cấp quản lý thật sự hiểu và nắm rõ.
 • Xem xét cơ cấu làm việc của công ty, nắm bắt rõ từng bộ phận mà doanh nghiệp đang có.
 • Hướng dẫn các cách quản lý, cách đặt các mục tiêu cụ thể (thiết lập KPI) cho từng bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn cách phân bố công việc cũng như các chỉ tiêu đặt ra cho từng cá nhân tại doanh nghiệp.

Những việc làm trên là rất cần thiết cho việc thống nhất được các mục tiêu đã đề ra và định hướng rõ các chiến lược trong tương lai, chúng được coi là rất quan trọng và có thể áp dụng để xây dựng KPI cho doanh nghiệp, một bộ phận trong công ty hoặc có thể là lập kế hoạch cho từng cá nhân.

Tư vấn KPI cho từng cá nhân trong doanh nghiệp.

 • Hướng dẫn tạo lập các mục tiêu và các tiêu chí để đánh giá năng suất làm việc của từng cá nhân, và tạo ra các chỉ số KPI cá nhân.
 • Hướng dẫn xây dựng số lượng, thời gian hoàn thành, trong từng nhóm tiêu chí đánh giá.
 • Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng hệ thống KPI cho toàn bộ kế hoạch cho từng cá nhân.

Sau khi đã hoàn thành hết các hướng dẫn tư vấn KPI cho từng nhân viên, tiếp theo doanh nghiệp sẽ đưa ra các chỉ số đánh giá theo hàng tháng cho các nhân viên của mình. Dựa vào các tiêu chí đánh giá này mà bộ phận nhân sự có thể quản lý tốt các công việc được giao và có được hiệu suất như mong muốn của công ty.

Cách xây dựng hệ thống đánh giá cho doanh nghiệp theo BSC của đội ngũ tư vấn KPI từ ECXO:

 • Tư vấn xây dựng bảng BSC – KPI cho toàn bộ doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng bảng BSC – KPI cho từng bộ phận trong công ty.
 • Tư vấn xây dựng bảng BSC – KPI cho từng cá nhân trong doanh nghiệp.

Công việc này được xem là bước quan trọng nhất trong quá trình đào tạo KPI tư vấn KPI doanh các tổ chức doanh nghiệp. Sau khi thực hiện hầu hết các bước trên đây thì doanh nghiệp đã có một quy trình kế hoạch cũng như là hệ thống đánh giá tương đối hoàn chỉnh để có thể đưa và thực hiện đánh giá KPI cho từng cá nhân trong doanh nghiệp

Huấn luyện các bộ phận trong doanh nghiệp triển khai được KPI.

 • Trau dồi các kỹ năng cho các bộ phận quản lý về BSC – KPI.
 • Huấn luyện các đội ngũ quản lý về việc thực hiện các tiêu chí đánh giá theo các hệ thống đã đặt ra ban đầu hoặc có thể điều chỉnh cho phù hợp theo thời gian.
 • Cung cấp nhiều kỹ năng quản lý cho phòng nhân sự để từng đó họ có thể kết hợp với các trưởng phòng của các bộ phận khác để có bảng đánh giá KPI cho từng cá nhân một cách chính sát và hiệu quả nhất. 

Việc đào tạo KPI và cung cấp những thông tin cần thiết để trau dồi kỹ năng quản lý cho các phòng ban ở doanh nghiệp sẽ được doanh nghiệp chúng tôi tiến hành làm việc ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình đến ngày kết thúc kế hoạch tư vấn KPI cho doanh nghiệp.

5. Kết luận

Cuối cùng, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo KPI cho doanh nghiệp cũng như tư vấn KPI cho từng bộ phần từ cấp lãnh đạo đến các phòng ban và cuối cùng là đội ngũ nhân viên trong cả công ty. Từ đó mà doanh nghiệp có thể điều hành công ty của mình một cách trôi chảy nhất cũng như có thể mở rộng quy trình kiểm soát các hoạt động của nhân viên một cách hiệu quả nhất. Song đó có thể ngăn chặn kịp thời những vấn đề xấu xảy ra với doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp hiệu quả và kịp thời nhất.