Blog – Kho tài liệu chất lượng do ECXO biên soạn2023-02-01T23:43:39+07:00

Cách xây dựng KPI đánh giá hiệu quả nhân viên theo quy trình chuẩn

By |Tháng Mười Một 26th, 2022|Categories: Business|

KPI là một tiêu chuẩn đánh giá vô cùng thiết thực mà tất cả các doanh nghiệp trên thế giới đều áp dụng. Tuy nhiên, xây dựng [...]

Cách xây dựng phương pháp trả lương 3P – Hướng dẫn từng bước

By |Tháng Mười Một 25th, 2022|Categories: Business|

Trả lương 3P ra đời nhằm mục đích giúp cho doanh nghiệp đánh giá và chi trả lương cho nhân viên một cách công bằng, đôi bên [...]

Hướng dẫn cách xây dựng OKR cá nhân đơn giản với 6 bước

By |Tháng Mười Một 22nd, 2022|Categories: Business|Tags: |

OKR không chỉ phổ biến tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức mà con được áp dụng rất hiệu quả cho từng cá nhân. ECXO Agency sẽ hướng [...]

Go to Top